Folgoso do Courel

Corporación Municipal

ALCALDESA: DOLORES CASTRO OCHOA (PP)

CONCEJALES:

  • JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ (PP)
  • MARÍA DEL CARMEN VERGARA RAMOS (PP)
  • FILOMENA VILA FERNÁNDEZ (PP)
  • NATALIA LÓPEZ LÓPEZ (PP)
  • CARMEN ÁLVAREZ ÁLVAREZ (PSdeG-PSOE)
  • ROSA MARÍA POTAU ARZA (PSdeG-PSOE)
  • JOSÉ RODRÍGUEZ ARZA (PSdeG-PSOE)
  • ÓSCAR CARRETE LAGE (PDDdG)

SECRETARIA-INTERVENTORA: LETICIA RODRÍGUEZ DÍAZ

ARQUITECTO MUNICIPAL: XOSÉ LOIS LÓPEZ OTERO

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL: MARÍA MATILDE ARZA ZARAUZA

TRABALLADORA SOCIAL: LETICIA COPA LÓPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: MARÍA CARMEN PARADA JATO